#70 Nieuwe versie…?

Alles is continue in beweging en in verandering, want verandering is een constant gegeven. Zo worden we steeds een nieuwe versie van onszelf. Tenzij we ons verzetten…..!

Veranderingen:

Afgelopen jaar gingen de veranderingen in rap temp. Als ik daarop reflecteer zijn alle emoties langsgekomen. Het begon met een flink ongeloof en daardoor dikke weerstand tegen alle maatregelen. Natuurlijk ook doordat dit direct impact had op mij, op mijn werk en mijn sociale leven. Mijn agenda was leeg geveegd, terwijl we net vol goede moed een nieuwe trainingsbedrijf waren gestart, namelijk NLP Leadership. Nu een jaar later kan ik terugblikken op een compleet veranderd leven. Dit geldt wellicht voor velen. Misschien ben jij ook door verschillende fases heen gegaan? Ik neem je even mee in mijn ervaringen. Tenslotte leren en groeien we vooral door het opdoen van ervaringen en het daarop reflecteren.

Rouwcyclus:

De Zwitserse psychiater Elisabeth Kübler-Ross heeft alle fasen van het rouwproces samengevat in een cyclus die vervolgens naar haar vernoemd is. Zij beschrijft hierin vijf fasen die je lineair kunt doorlopen of waarin je kunt blijven steken of je kunt fasen overslaan. Deze fasen zijn kenmerkend wanneer je te maken krijgt met een verlies. Dit geldt bij het rouwen na het overlijden van een dierbare. Of bij het verlies van een ander belangrijk goed uit je leven. In mijn geval het verlies van werken als trainer op locaties en daarmee in één klap mijn totale inkomen. Dit in combinatie met het verlies van mijn vrijheid tot reizen, feesten en alle andere sociale activiteiten waar ik zo aan gehecht was. Waarvan ik de overtuiging had dat deze voor mij, als extravert en sociaal wezen, een enorm verlies was. Want deze mening kon ik later herzien.

Daarnaast verloor ik het vertrouwen in mondiale overheidsinstanties, de betrouwbaarheid van het nieuws en vooral de hoop op een goede afloop. Kortom ik voelde een enorme weerstand, pijn en verdriet. Nu een jaar later kan ik erop reflecteren met de kennis van nu.

Ontkenning:

Zoals gezegd het begon bij mij met een flink ongeloof. Ik kon het niet bevatten en wilde ook niet geloven dat dit gebeurde. Op een krampachtige wijze ging ik bewijzen verzamelen die het tegendeel aantoonden. Nu weet ik dat dit een logische eerste reactie kan zijn op een impactvolle verandering. Deze fase is een vorm van zelfbescherming. Op deze manier kun je het tempo bepalen waarin je de emoties kunt toelaten. Sommige mensen komen nooit uit deze fase. Anderen, net als ik, komen daarna in de volgende fase van boosheid.

Woede:

Deze fase breekt aan wanneer het ongeloof plaatsneemt voor de woede. Hieronder ligt natuurlijk altijd de pijn verscholen. In deze fase was ik slecht benaderbaar, niet voor rede vatbaar. Dit is een duidelijk kenmerk van mensen die boos zijn op de verandering. Het is daarnaast een onaantrekkelijke staat van zijn voor de omgeving. Die zien een boos persoon die metaforisch “achter in de bus zit” vanuit een slachtoffer stemming.

Onderhandelen:

Dit is het moment waarop je probeert of je kunt onderhandelen en daarmee de schade voor jezelf te beperken. Ik herken deze fase ook bij mijzelf, doordat ik ben gaan meebewegen met wat wél nog mogelijk was. Bijvoorbeeld door direct webinars te gaan geven om in ieder geval nog wel inkomen te genereren. Ik herken deze fase ook in het zo flexibel mogelijk omgaan met de regels die gesteld werden. Dit heb ik bij veel mensen in mijn omgeving gezien, bijvoorbeeld in het minder nauw te nemen van het aantal mensen die toegestaan zijn. Door bijvoorbeeld een stel te tellen als 1 persoon en daarin kenmerkt zich deze fase van marchanderen.

Verdriet en depressie:

Onder de woede ligt vaak het verdriet verscholen. Niet geuite woede kan zich gaan manifesteren als een depressie. Ook komen in deze fase vaak oude pijnen uit het verleden naar boven. Dit herken ik allemaal uit het najaar, waarin ik op het dieptepunt zat. Ik voelde mij zo intens verdrietig, zo eenzaam en vanuit de bodem van de put ben ik langzaam opgekrabbeld. Ik heb dit vooral gedaan door te mediteren en de sessies van Manon Romijn op youtube te beluisteren. Ik heb dit al eerder beschreven in een blog, hoe ik daar gewoon als zoekterm “meditatie plus huidige stemming” intikte en vervolgens ging luisteren wat zich als eerste aandiende.

Wat deze fase kenmerkt, is het gebrek aan uitzicht en hoop. Juist dit laatste punt gaf veel discussie met de dierbaren om mij heen, want dat gaf aanleiding tot aantonen van het tegendeel. Iedereen weet inmiddels wel dat overtuigen überhaupt geen zin heeft. Niemand wil veranderd worden door een ander, hooguit door zichzelf. Dat kan pas als je deze fase hebt doorlopen.

Aanvaarding:

Na het verdriet volgt de berusting of wel de acceptatie van de situatie. Dat is het moment waarop ik weer verder kon met mijn leven. Ik hoor mijzelf vaak zeggen tijdens coaching dat de creatiekracht begint met acceptatie en vertrouwen. Paradoxaal genoeg is het juist de acceptatie van de ongewenste situatie wat ervoor zorgt dat de situatie überhaupt kan veranderen. Terwijl we juist vaak denken dat als we het accepteren dat het daardoor zo vervelend blijft. Het tegendeel is waar. Het accepteren is makkelijker wanneer je dit combineert met vertrouwen in een goede afloop, ook al is die nog totaal onzichtbaar en onduidelijk.

Nieuw en anders:

Dit proces van acceptatie was het begin van een nieuw leven. In het dieptepunt van het najaar, waarin mijn relatie verbroken was en ik tegelijkertijd besloten had om te stoppen met het gezamenlijk ondernemen in de VOF. Dit was het kantelpunt voor mij. Elke verandering begint met het nemen van een resoluut besluit en daarop vervolgens eenduidig handelen. Door te accepteren wat de liefdesrelatie wel voor mij in petto had, kon ik gaan meewerken in plaats van tegenwerken. Dit heeft mijn leven opnieuw veranderd.

Door te kiezen voor mijzelf en afscheid te nemen van een ongebalanceerde samenwerking, kon ik eenduidig besluiten wat wél mijn weg zou zijn in de context werk. Hiermee viel alles samen. Ineens kon ik alles bijeenrapen wat ik in de loop van de tijd, met name online, al verzameld had en daar een passend aanbod voor maken. Zo kan ik recht doen aan mijzelf in mijn vernieuwde staat.

Vernieuwde versie NLP Practitioner:

Het resultaat is voor mij dat ik een nieuwe versie heb gemaakt van de jaarprogramma’s voor NLP Leadership. Helemaal aangepast aan deze tijd van online werken, op afstand zijn en onderhevig aan de maatregelen waarvan we niet weten wanneer dit (opnieuw) verandert. Wachten is voor mij geen optie en dus ben ik verder gegaan. Ik de voordelen willen omarmen en hierdoor een maatwerk programma gemaakt wat als een menu kan worden samengesteld met overheerlijke gerechten. Het is dus maar net waar je behoefte aan hebt, dus vrijheid in keuze staat centraal. Ook hierin!

Heel flexibel in de tijd kunnen cursisten nu zelf kiezen en bepalen wat en wanneer zij dit volgen. Zo sprokkel je zelf jouw eigen NLP Leadership jaarprogramma bij elkaar, in elk niveau, NLP Practitioner niveau en verder. Eigenlijk een fantastische oplossing voor een gedifferentieerde vraag naar vrijheid en flexibiliteit in trainingen volgen. En toch daarin gedegen en maandelijks uitgedaagd worden om de tools van NLP vooral te gaan toepassen. Want daar sta ik voor als aanbieder van de méést praktijkgericht NLP opleidingen voor leiders.

Nieuwe samenwerking:

Ook ben ik een vernieuwde vorm van loopbaancoaching gestart met behulp van Talentontwikkeling. Ik heb de kans van de Corona Subsidie “NL Leert door” aangegrepen en dit was direct een overweldigend succes in het aantal aanmeldingen voor zo’n ontwikkel traject. Het gaf de aanleiding om snel een TEAM met zes andere fantastische coaches te vormen. Ik had dit verlangen al lang en dit werd nu in één klap moeiteloos gerealiseerd.

Deze samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardigheid en een community bouwen. Het enige wat ik gedaan heb, is de coaches bij elkaar brengen en zij zelf brachten dit concept tot leven. Dit is hoe ik het voor mij zie, een nieuwe vorm van samenwerken waar ik al zo lang naar op zoek was. Het lag al die tijd voor het oprapen, ik had het gewoon nog niet gezien. Misschien was het nog niet de tijd. Nu wel! Zo ervaar ik zelf opnieuw dat anders kijken naar hetzelfde altijd leidt tot een ander effect.

Nieuwe versie luisterboek:

Ook heb ik een vernieuwde versie van mijn luisterboek gemaakt. Tenslotte zat de titel mij al heel lang in de weg. Met de kennis van nu wilde ik absoluut het oordeel van beter of slechter eraf halen. Dus het nieuwe luisterboek heet nu: “Op weg naar de NIEUWE versie van jezelf”, want we blijven op weg zijn en we komen altijd aan bij onszelf. Tenslotte zijn we ons hele leven gericht op het opnieuw en HEEL zijn van onszelf.

Ik heb mijzelf weer een stuk verder kunnen helen en dit voelt goed. Het afgelopen jaar was voor mij een nieuwe transformatie. De mensen om mij heen geven aan dat ik rustiger en evenwichtiger overkom. Ik denk dat ik dit nu ook BEN.

Nieuw NLP aan Tafel Project:

Tenslotte heb ik ook een ander lang gekoesterde wens in vervulling gebracht. Ik heb de komende maandagen elke week een boeiend gesprek met een inspirerende leider die voor de camera vertelt hoe je kunt omgaan met veranderingen. Hoe je daarin leiding kunt nemen en vooral zelf persoonlijke leiderschap kunt toepassen. Deze gesprekken worden als podcasts uitgezonden op alle kanalen. NLP is immers ontstaan door het modelleren van successen, dus juist het succesvol omgaan met ongewenste veranderingen, wil ik graag (model)leren van een ander.

Het trof mij hoe bereidwillig iedereen is om hieraan mee te werken. Ik vermoed dat dit een gedeelde behoefte is. Juist in deze tijd kunnen we inspiratie goed gebruiken. Misschien omdat we elkaar minder zien en spreken dat juist de afstand zorgt voor een creatieve manier om toch elkaar te kunnen ontmoeten. Dan maar via een podcast. Deze zijn binnenkort te vinden op de site www.nlpleadership.nl. Mocht jij ook graag mee willen werken aan dit project en heb jij een boeiend verhaal te delen over omgaan met veranderingen? Dan nodig ik je van harte uit!

Wil jij ook mijn blogs ontvangen:

Ik schrijf geregeld een persoonlijk blog waarin ik mijn belevenissen koppel aan mijn kennis van NLP die mij weer geleerde lessen hebben opgeleverd. Hopelijk ook ter inspiratie van jou. Ken jij mensen die deze blogs gemakkelijk per mail willen ontvangen? Voel je vrij het door sturen. Inschrijven kan via deze link: