Klachtenregeling

Klachtenregeling: 

Mocht u als opdrachtgever of deelnemer een klacht hebben, dat dient u deze klacht kenbaar te maken binnen 14 dagen na afloop van het laatste contactmoment. Wij zullen dan binnen 2 weken contact met u opnemen voor de afhandeling van de klacht.

Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds. Binnen ten minste vier weken wordt de klacht behandeld. Mocht het niet binnen deze termijn afgehandeld kunnen worden, zullen wij u daarvan in kennis stellen waarbij het uitstel wordt toegelicht. We zullen u ook een indicatie geven wanneer er wel uitsluitsel gegeven kan worden.

Mochten we er onverhoopt niet samen uit komen, dan wordt er een onafhankelijke derde, dhr. R. Kuiper lid van het NTI NLP Gilde ingeschakeld. De uitspraak van dhr. Kuiper is dan bindend voor Trainingslab & Leren door experimenteren.

Eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.

Klachten zullen gedurende 3 jaar worden gearchiveerd en daarna worden vernietigd. Trainers zijn gecertificeerd lid van het NTI NLP gilde. Voor klachten en geschillen zullen wij de procedure van het NTI NLP Gilde aanhouden. Download hierde klachten procedure van het NTI NLP gilde: